Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Đối với I-ROYAL, sự riêng tư của khách hàng là vô cùng quan trọng. Vì vậy, chúng tôi chỉ thu thâp các thông tin cần thiết có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và khách hàng.

Đồng thời, chúng tôi cũng chỉ sử dụng tên và một số thông tin khác của khách hàng trong phạm vi và mục đích được đề ra trong chính sách bảo mật thông tin này.

Quy định bảo mật thông tin của I-ROYAL hoàn toàn tuân theo quy định của pháp luật.

 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

 • Chúng tôi không sử dụng thông tin khách hàng từ website để bán, chia sẻ, hay trao đổi cho một bên thứ ba nào khác.
 • Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty với những mục đích được đề ra tại Chính sách bảo mật thông tin này

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân bao gồm:

 • Tên
 • Email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ giao hàng

3. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

 • Xử lý và giao hàng cho quý khách hàng đặt tại hệ thống I-ROYAL
 • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
 • Cập nhật các chương trình khuyến mãi, ưu đãi với khách hàng thân thiết.
 • Chúng tôi có thể cung cấp tên, số điện thoại và địa chỉ của khách hàng đến dịch vụ vận chuyển để tiến hành giao hàng cho quý khách.

4. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của iroyal.com.